menu

lolove.pl - gruddzień 2017

Najlepsze kawiarnie w Katowicach
Botanika - mojego projektu, zostala wymieniona jako pierwsza "5" kawiarnii, w Katowicach, gdzie zostało docenione też wnętrze.
Poczytajcie.

BM